Vår verksamhet år 2020

Coronapandemin håller oss fortfarande i sitt grepp och Filmstudion har därför inte kunnat ha någon verksamhet på ett helt år. Vi kan inte genomföra föreningens årsmöte i vår. Vi har beslutat att slå ihop verksamhetsåren 2020 och 2021 och ha ett ordinarie årsmöte februari 2022. Här kan du ta del av våra handlingar såsom verksamhetsplan, verksamhetsberättelse för 2020, bokslut och revisionsberättelse. Styrelsen är kvar i sin nuvarande form och arbetar vidare. Nu hoppas vi på vaccinet och på att vi kan starta igen hösten - 21.

Alla årsmöteshandlingarna finns att läsa här