Vårprogrammet skjuts fram

Kära Filmvänner! Så tvingas vi ännu en gång ställa in eller skjuta upp filmvisningarna i vår på grund av den rådande pandemin. På senaste styrelsemötet kom vi överens om att avvakta vidare restriktioner och pandemins fortsatta utveckling. Vi kommer att ha ett nytt möte i februari och kan då lämna nya besked. Eventuellt kan vi visa ett kortare program senare i vår. Årsmötet som brukar hållas i februari skjuts upp. Vi informerar så fort vi vet mer. Vi i Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, trots allt.